Bölüm Hakkında

Coğrafya, doğal ortam ile insanlar arasındaki etkileşimi araştırıp sonuçlarını sentez olarak veren bir bilim dalıdır.

Genel olarak Türkiye`de ve diğer ülkelerde coğrafyanın öğretim sebepleri, insanların yaşadıkları mekanı/ülkeyi tanıyarak fiziki ve beşeri potansiyeli tespit etmek, ülke topraklarında daha iyi mekansal organizasyon yaparak ondan daha verimli bir şekilde faydalanmak, toplumda çevre bilinci oluşturarak geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı öğretmek olarak sıralanabilir.

Bölümümüz 2009 yılında kurulmuş olup 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans eğitimi vermektedir. Fiziki Coğrafya, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Anabilim dallarından oluşan bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1.  Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek,

2.  Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak,

3.  Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek,

4.  Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek,

5.  Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek,

6.  Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek,

7.  Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek,

8.  Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek,

9.  Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,

10.  Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek,

11.  Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek.