İletişim

 

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Bölüm Başkanı)

ogumuscu@yahoo.com

0376-2189550 / 7541

Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖKMEN (Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı)

bekirgokmen@gmail.com

0376-2189550 / 7542

Yrd. Doç. Dr. Murat TANRIKULU

kutlukul@gmail.com

0376-2189550 / 7549

Yrd. Doç. Dr. Murat ATAOL

murat.ataol@gmail.com

0376-2189550/ 7548

Yrd. Doç. Dr. Neşe DUMAN

nesekduman@gmail.com

0376-2189550/ 7547

Yrd. Doç. Dr. Nazan K. ÖZÜR

nkozur2@hotmail.com

0376-2189550 / 7550

Araş. Gör. Sevil TOP, Araş. Gör. İlker YİĞİT

seviltop48@hotmail.com , iyigithg@gmail.com

Araş. Gör. Emel AKAY BOZDOĞAN

akayemel86@gmail.com

0376-2189550/7553-7554

 

0376-2189550 / 7546

 

Diğdem Akcan (Bölüm Sekretaryası)

0376-2189550 / 7413

TELEFON : 0376-2189550

FAX            : 0376-2189551

Yazışma Adresi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ballıca Yerleşkesi, ÇANKIRI.